2 هتل یافت شدتهران:

رزرو تور و هتل
    ستاره هتل

هتل پژوهش

Created with Sketch. تهران - کیلومتر 15 اتوبان تهران كرج - خروجی شهرک علم و فناوری - خیابان پژوهش جنوب - پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

رزرو تور و هتل
    ستاره هتل

هتل دانش

Created with Sketch. تهران - وردآورد - بلوار دانش - پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران - هتل دانش

منتظرباشید در صورت موجودی شماره تلفن در زیر بگذارید